CHKO Dunajské luhy, Pamätník sv. Štefana, Vojka nad Dunajom

Location

Pamätník sv. Štefana, Vojka nad Dunajom
Vojka nad Dunajom
Dunajská Streda
93031
Dunajské luhy

Next Event

Dolaďovacie lekcie - 04/06/2024 - 19:00 - 20:30

K najmladším veľkoplošným chráneným územiam na Slovensku patrí Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy s bohatým výskytom vodného vtáctva.

CHKO Dunajské luhy sa nachádza v južnej časti Žitného ostrova priliehajúcej k starému korytu rieky Dunaj. O ochranu vzácnych lužných lesov okolo rieky Dunaj sa starajú pracovníci správy CHKO na výmere 12 285 ha od roku 1998. Sídlo správy CHKO je situované do mesta Dunajská Streda.

CHKO je rozdelené do piatich samostatných častí. Prvé dve časti ležia na území hlavného mesta Bratislava, tretia časť je uzatvorená na umelý ostrov ohraničený starým korytom Dunaja a prívodným kanálom vodného diela Gabčíkovo. Štvrtá časť zahrňuje Číčovské mŕtve rameno a piata časť zaberá Veľkolélsky ostrov.

CHKO Dunajské luhy predstavuje aj významný biotop vodného vtáctva. Pravidelne sa tu vyskytujú vzácne druhy vtákov, ako napríklad orliak morský, beluša malá a volavka purpurová. Preto je zaradené medzi medzinárodne významné vtáčie územia IBA.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Web: Dunajské luhy

Upcoming Events