Kráľova hora (Veľká lúka), Dlhé diely, Bratislava

Location

Lúka, Dlhé diely
Bratislava
Bratislava
84104
CHKO MK

Next Event

No upcoming events

Kráľova hora (Veľká lúka)

stručná informácia
Miesto: krásna prírodná lúka a okolie o rozlohe 20 ha, obkolesená lesmi nad Dlhými dielmi a Kútikmi. Krásne výhľady na Hainburg-ské vrchy. Tiež ju volajú Kukuričák alebo Pasienok. Od najbližších domov na Dlhých dieloch vzdialená len asi 500m, napriek tomu je to takmer nedotknutý kus živej prírody. Stále viac využívaná ako verejná prírodná plocha na prechádzky a “zelené” športy občanmi celého mesta. V bezprostrednej blízkosti 2 prečerpávacie vodojemy a asfaltová cesta z Dlhých Dielov so zákazom vjazdu.
Ochranársky status: súčasť Chránenej krajinnej oblasti (ďalej CHKO) Malé Karpaty – časť Devínske vrchy, bez prístupu autom, žiadna výstavba. Tvorí významný krajinotvorný prvok a vyskytuje sa tu niekoľko druhov vzácnych a chránených rastlín, ktoré sú uvedené v tzv. Červenom zozname ohrozených a vzácnych druhov flóry Bratislavy.
Vlastník: pôvodne: MČ Devín – stav na liste vlastníctva z 26.9.03, v súčasnosti: s.r.o. Kráľova hora, Lamačská 3, Bratislava – stav na liste vlastníctva zo 17.5.2005
Proti výstavbe a predaju (keď bola vlastníkom MČ Devín) sa v petícii vyslovilo 3353 občanov.
Ďalšie info a foto: www.kukuricak.szm.sk (zatiaľ len po rok 2003)
Zostavil: krajcik@dbc.sk 23.8.2006

Upcoming Events

  • Tu sa nekonajú žiadne udalosti.